terapeuci

Terapeuci

Monika Ciechomska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. W 2002 roku ukończyłam studia na Wydziale Psychologii SWPS. Swoje kwalifikacje zdobywałam w ramach czteroletniego Studium Terapii Rodzin, uczestniczyłam w Kursie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej, ukończyłam Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego oraz szereg kursów z zakresu relacji rodzic-dziecko, wczesnej więzi m.in.: „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, „Więzi i style przywiązania”, „Wprowadzenie do problematyki psychiatrii niemowląt”, „Badanie skalą Brazeltona NBAS”, kurs metody wideotreningu, posiadam certyfikat mentora metody SAFE. Aktualnie jestem uczestniczką czteroletniego szkolenia w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów i kandydatem na członka tego instytutu.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując z rodzinami w świetlicach socjoterapeutycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie „Gniazdo”, w szpitalu psychiatrycznym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji. Od siedmiu lat jestem związana z Poradnią „Pomoc Rodzicom”, gdzie pracuję z rodzicami małych dzieci – prowadzę warsztaty, wykłady psychologiczne, konsultacje indywidualne, szkolenia dla profesjonalistów.

Od 2009 roku prowadzę własną praktykę w gabinecie psychoterapii na warszawskim Żoliborzu. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. W pracy terapeutycznej posługuję się teoriami systemowymi, psychodynamicznymi i psychoanalitycznymi.

Swoją pracę poddaję superwizji u certyfikowanego superwizora PTP.

Aktualnie pracuję w Instytucie Matki i Dziecka.

Magdalena Kocon-Różycka

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą, analitykiem grupowym. W 2005 roku ukończyłam studia na Wydziale Psychologii UW. Psychoterapii uczyłam się w ramach czteroletniego Studium Terapii Rodzin Stowarzyszenia OPTA, gdzie szkoliłam się w pracy indywidualnej i w pracy z rodzinami. Ukończyłam studium, otrzymując dyplom. Przez kolejny rok brałam udział w Kursie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej prowadzonym w Laboratorium Psychoedukacji. Kolejne czteroletnie szkolenie rozpoczęłam w 2010 roku w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Uzyskałam certyfikat psychoterapeutyczny analityka grupowego, uznawany przez NFZ. Jestem również członkiem tego instytutu. Aktualnie pracuję jako psychoterapeuta indywidualny, par i grupowy. W międzyczasie ukończyłam szereg kursów poszerzających moją wiedzę na temat psychoterapii oraz relacji rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem niemowląt i małych dzieci m.in.: kurs mediacji rodzinnej, kurs „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, szkolenie kończące się certyfikatem mentora metody SAFE, programu promującego bezpieczne przywiązanie, kursy z psychiatrii niemowląt, w tym czynny udział w seminarium z obserwacji niemowląt metodą Ester Bick. Na początku mojej drogi zawodowej byłam związana ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Gniazdo”, gdzie pracowałam z rodzinami. W tym okresie odbywałam liczne staże w ośrodkach interwencyjnych i poradniach pomocy psychologicznej. Od 2008 roku jestem zatrudniona na stanowisku psychologa w szpitalu psychiatrycznym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji. Od kilku lat realizuję program wsparcia i pomocy dla rodzin „Pomoc Rodzicom” w ramach, którego prowadzę warsztaty i wykłady dla rodziców oraz konsultacje i pracę w diadzie matka-dziecko. Swoją pracę psychoterapeutyczną prowadzę w oparciu o teorie systemowe i psychoanalityczne.